Regulamin sklepu internetowego babycards.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.babyacards.pl jest Posiakow Bartosz Posiakow ul. Płocka 10/27 80-180 Gdańsk, NIP: 9571013331 (zwany dalej BabyCards).
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym pod adresem e-mail: kontakt@babycards.pl, pod numerem telefonu: 608631476 oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

 

§2 Zasady działania sklepu internetowego

 

 1. BabyCards prowadzi sprzedaż zestawu kart do zdjęć BabyCards Mój Pierwszy Rok Życia.
 2. BabyCards dodatkowo prowadzi sprzedaż zestawu kart do zdjęć BabyCards Mój Pierwszy Rok Życia wraz z opcją pakowania na prezent.
 3. Sprzedaż odbywa się poprzez sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

 

§3 Ceny

 

 1. Wszystkie ceny podawane na stronie sklepu są cenami brutto.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki zgodnie z wybranym sposobem dostawy.
 3. Do każdego zakupu dołączana jest faktura imienna (z VAT)
 4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną wiążącą Klienta.
 5. Po złożeniu zamówienia, cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez BabyCards zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych.
 6. BabyCards zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzenia nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzenia w ich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

 

§4 Sposób dostawy i czas realizacji

 

 1. Dostawy są realizowane tylko na terenie Polski.
 2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po zaksięgowaniu pełnej należności na konto BabyCards.
 3. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem In Post.
 4. Możliwość odbioru zamówienia osobiście w siedziby firmy, bądź na terenie Gdańska.
 5. Jeżeli Klient wybrał dostawę towaru za pośrednictwem In Post, towar zostanie wysłany do Klienta w terminie maksymalnym do 5 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

 

§5 Formy płatności za zamówienie

 

 1. Płatność przelewem na konto bankowe BabyCards.
 2. Płatności online za pośrednictwem systemu przelewy24.
 3. Płatność gotówką przy odbiorze – tylko przy odbiorze osobistym.

 

§6 Zmiany zamówienia

 

 1. Klient ma prawo do zmiany w zamówieniu pod adresem e-mail: kontakt@babycards.pl oraz przez formularz kontaktowy dostępny na stronie do momentu nadania przesyłki do Klienta.
 2. BabyCards zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w temacie złożonego zamówienia.

 

§7 Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować BabyCards o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który może wydrukować i wypełnić. Jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie sklepu internetowego w zakładce Odstąpienie od umowy.
 4. Klient może również wypełnić online formularz odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient wybierze tą formę odstąpienia, zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Klient może także przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od
  umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, BabyCards zwraca Klientowi otrzymane płatności, z wyłączeniem kosztów przesyłki, w każdym przypadku nie później niż 5 dni roboczych od dnia zwrotu towaru do siedziby firmy BabyCards.
 7. Zwrócony towar nie może być zabrudzony i zniszczony.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto bankowe podane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu umowy. Klient nie poniesie żadnych opłat związku ze
  zwrotem.
 9. Zwrot kosztów zostanie przekazany Klientowi najwcześniej po otrzymaniu towaru, od którego Klient odstąpił,
 10. Towar należy zwrócić na adres siedziby firmy: Posiakow Bartosz Posiakow ul. Płocka 10/27 80-180 Gdańsk, niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował BabyCards o odstąpieniu umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Zwracany towar nie może być używany, zabrudzony i zniszczony. Klient odpowiada za zniszczenia wynikające z nieprawidłowego zapakowania produktu do zwrotu.

 

§8 Reklamacje

 

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe. W przypadku wystąpienia wad produktów BabyCards ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Każdy towar kupiony w sklepie internetowym www.babycards.pl może być reklamowany, jeżeli w pół roku od jej wydania Klientowi, zostanie stwierdzony brak zgodności towaru z umową.
 3. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczynę oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz dostępny na stronie sklepu internetowego w zakładce Reklamacja, który można wydrukować, a następnie odesłać towar na adres:
  Posiakow Bartosz Posiakow ul. Płocka 10/27, 80-180 Gdańsk.
 4. BabyCards rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania wadliwego towaru i poinformuje Klienta o sposobie załatwienia.

 

§9 Rezygnacja zamówienia

 

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia.
 2. Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt e-mail: kontakt@babycards.pl .

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikać z umowy jest Sąd.
 2. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.

 

pl_PLPolish